PURE Kodex

Poctivost

Dlouhodobě se snažíme, abychom v areálu zvýraznili funkční prvky původního architektonického záměru s maximálním ohledem na dobový, industriální kontext. Vedle toho postupně modernizujeme vlastní budovy a inženýrské sítě. Držíme krok s požadavky logistiky 21. století.

Udržitelnost

Díky retenčním nádržím hospodaříme s dešťovou vodou. Zadržujeme ji tak v krajině a zaléváme jí zeleň.

Rovnováha

Postupně zavádíme pravidla pro ochranu životního prostředí, včetně recyklací materiálů, systému odpadového hospodářství a promyšlené výsadby a údržby zeleně.

Estetika

Doplňujeme areál o nové architektonické prvky, jejichž cílem je především zpříjemnit komunikaci mezi uživateli areálu a dotvářet tak prostor pro tvořivou a klidnou práci nás všech.

Kodex

Logistic center Olomouc

Etický a ekologický kodex Logistic center Olomouc

Tento dokument popisuje základní cíle našeho směřování, hodnoty společnosti a našich zaměstnanců.

Přijetím tohoto dokumentu hodláme posílit rovnováhu mezi funkčností a přívětivostí areálu jako celku.

Základní hodnoty naší společnosti jsou profesionalita, poctivost a vstřícnost v komunikaci uvnitř i navenek.

Logistic center Olomouc by mělo být místem, které nabízí dlouhodobě nejen vhodný prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit našich klientů, ale také místem, kde se lidé potkávají s úsměvem na tváři.

Dlouhodobě se snažíme, abychom v areálu zvýraznili funkční prvky původního architektonického záměru s maximálním ohledem na dobový, industriální kontext. Vedle toho postupně modernizujeme vlastní budovy a inženýrské sítě. Držíme krok s požadavky logistiky 21. století.

Doplňujeme areál o nové architektonické prvky, jejichž cílem je především zpříjemnit komunikaci mezi uživateli areálu a dotvářet tak prostor pro tvořivou a klidnou práci nás všech.

Postupně zavádíme pravidla pro ochranu životního prostředí, včetně recyklací materiálů, systému odpadového hospodářství a promyšlené výsadby a údržby zeleně. Tímto podporujeme ekologické chování a principy udržitelného rozvoje životního prostředí.

Díky retenčním nádržím hospodaříme s dešťovou vodou. Zadržujeme ji tak v krajině a zaléváme jí zeleň.

Vysazujeme okrasné i ovocné stromy, čímž snižujeme prašnost a hlučnost v areálu. Kompostujeme.

Elektřinou neplýtváme. Nová trafostanice a veškeré rozvody snižují ztráty elektrické energie. Nové venkovní osvětlení je výkonné a zároveň úsporné.

Třídíme základní odpad. V kancelářích pracujeme na systému možnosti třídění již na každém patře administrativní budovy.

Udržitelný rozvoj a ekologický aspekt ve všem co děláme, má pro nás mimořádný význam. Věříme, že je to benefit etický, ale v konečném důsledku i ekonomický.