Pure Kodex

Poctivost

Dlouhodobě se snažíme, abychom v areálu zvýraznili funkční prvky původního architektonického záměru s maximálním ohledem na dobový, industriální kontext. Vedle toho postupně modernizujeme vlastní budovy a inženýrské sítě. Držíme krok

s požadavky logistiky 21. století.

Udržitelnost

Díky retenčním nádržím hospodaříme s dešťovou vodou. Zadržujeme jí tak v krajině a zaléváme jí zeleň.

Rovnováha

Postupně zavádíme pravidla pro ochranu životního prostředí, včetně recyklací materiálů, systému odpadového hospodářství a promyšlené výsadby a údržby zeleně.

Estetika

Postupně chceme areál doplňujeme o nové architektonické prvky, jejichž cílem je především zpříjemnit komunikaci mezi uživateli areálu a dotvářet tak prostor pro tvořivou a klidnou práci nás všech.

Kodex

Logistic center Olomouc

Etický a ekologický Kodex LOGISTIC CENTER OLOMOUC

Základními hodnotami naší společnosti jsou profesionalita, poctivost a vstřícnost v komunikaci dovnitř i navenek.

Tento dokument popisuje základní cíle našeho směřování, hodnoty společnosti a našich zaměstnanců.

Přijetím tohoto dokumentu hodláme posílit rovnováhu mezi funkčností a přívětivostí areálu jako celku.

Logistic center Olomouc by mělo být místem, které nabízí dlouhodobě nejen vhodný prostor pro rozvoj podnikatelských aktivit našich klientů, ale také místem, kde se lidé potkávají s úsměvem na tváři.

Dlouhodobě se snažíme, abychom v areálu zvýraznili funkční prvky původního architektonického záměru s maximálním ohledem na dobový, industriální kontext. Vedle toho postupně modernizujeme vlastní budovy a inženýrské sítě. Držíme krok s požadavky logistiky 21. století.

Postupně chceme areál doplňovat o nové architektonické prvky, jejichž cílem bude především zpříjemnit komunikaci mezi uživateli areálu a dotvářet tak prostor pro tvořivou a klidnou práci nás všech.

Postupně zavádíme pravidla pro ochranu životního prostředí, včetně recyklací materiálů, systému odpadového hospodářství a promyšlené výsadby a údržby zeleně. Tímto podporujeme ekologické chování a principy udržitelného rozvoje životního prostředí.

Díky retenčním nádržím hospodaříme s dešťovou vodou. Zadržujeme jí tak v krajině a zaléváme jí zeleň.

Vysazujeme okrasné i ovocné stromy, čímž snižujeme prašnost a hlučnost v areálu. Kompostujeme.

Elektřinou neplýtváme. Nová trafostanice a veškeré rozvody snižují ztráty elektrické energie. Nové venkovní osvětlení je výkonné a zároveň úsporné.

Třídíme základní odpad. V kancelářích pracujeme na systému možnosti třídění již na každém patře administrativní budovy.

Udržitelný rozvoj a ekologický aspekt ve všem co děláme, má pro nás mimořádný význam. Věříme, že je to benefit etický, ale v konečném důsledku i ekonomický.

Kontakty

Pro informace o pronájmu nás prosím kontaktujte.

PCRK a.s.

Tel.: +420 602 552 919
E-mail: info@lco.cz
IČ: 28262557
DIČ: CZ28262557

Železniční 548/4B,
77900, Olomouc

Logotype_LCO_Dark-background_RGB-01